De stichting Pura Corda is in 2019 opgericht en is een algemeen nut beogende instelling (anbi).

Als doelstellingen zijn o.a. vastgesteld: het bevorderen van activiteiten waardoor de contacten van met name alleenstaande ouderen verbeteren in combinatie met sociaal maatschappelijke dienstverlening.

Het helpen van jongeren en gezinnen op een sociaal-maatschappelijke weg.

Het zich inzetten van de bevordering van de integratie van vluchtelingen door middel van ontmoetingen te organiseren,  het bijstaan met integratievraagstukken, het bevorderen van onderlinge contacten tussen vluchtelingen en inwoners en sociaal maatschappelijke dienstverlening.

De stichting Pura Corda wil dit bereiken door het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende activiteiten en projecten, dit doen wij ook in samenwerking met andere organisaties.

Wij helpen deze groepen niet alleen individueel maar proberen waar mogelijk ook om deze groepen met elkaar te verbinden. Op deze manier onstaat er meer cohesie en vergroot dat de kans op een prettigere samenleving.

 

Bestuur:

Het bestuur van  stichting Pura Corda bestaat op dit moment uit drie personen, een vierde bestuursfunctie is vacant.

Voorzitter:  zeer eerwaarde pater dr. J. Bots SJ

Secretaris: dhr. M Schoenmakers

Penningmeester: Mevr. M.E. Kapitan 

Bestuurslid 1: Vacant

Stichting Pura Corda heeft de Anbi-status.

Rsin Nummer: 859640139

Onze jaarrekening staat hieronder.

Financieel_jaarverslag_stichting_20-21
PDF – 41,8 KB 290 downloads
Jaarrekening Stichting Pura Corda 2022 2023
Excel – 9,4 KB 61 downloads
Jaarverslag Stichting Pura Corda 20 21 1
PDF – 48,7 KB 275 downloads
Off Beleidsplan Puracorda
PDF – 140,3 KB 660 downloads