In Januari 2021 hoopten wij te starten met ons project "samen zullen wij het brood breken."

Dit is een project dat speciaal is ontwikkeld voor participatie van ouderen en vluchtelingen.

Wij geloven namelijk dat deze doelgroepen elkaar kunnen versterken.

Dit wilden wij doen door middel van bijeenkomsten, waar ouderen en vluchtelingen elkaar ontmoeten.

Tijdens deze bijeenkomsten begeleiden de ouderen de vluchtelingen met hun vragen over de Nederlandse taal en cultuur. 

Op hun beurt bieden vluchtelingen de ouderen een doel, zodat zij zich betrokken voelen bij de samenleving.

Ouderen en vluchtelingen zijn beiden kwetsbare groepen en zoals ook blijkt uit cijfers van het CBS, voelen deze groepen zich meer dan gemiddeld eenzaam.

Door deze groepen aan elkaar te koppelen, bestrijden we isolatie van deze doelgroepen. 

We verminderen de eenzaamheid onder ouderen en bevorderen de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij.

 

Met dit project willen we een kloof overbruggen tussen verschillende culturen.

Op deze manier kunnen ouderen en vluchtelingen elkaar beter leren kennen en van elkaar leren.

Een beter begrip van elkaar bestrijdt vooroordelen die er over elkaar kunnen bestaan.

Dat leidt weer tot een betere, liefdevollere samenleving.

 

Helaas hebben wij i.v.m. de corona-pandemie deze bijeenkomsten niet kunnen voortzetten op de manier waarop wij dit gepland hadden, maar hebben we wel met verschillende deelnemers online-ontmoetingen gehad en ook deze waren de moeite waard. We gaan proberen om dit project op een later tijdstip opnieuw te laten plaatsvinden.

Folder Pura Corda
PDF – 100,3 KB 233 downloads

Download hierboven gratis onze informatie folder.