Armoede 

Oorlog, exorbitante prijzen voor gas en elektra (die ook met de oorlog in verband staan), hoge prijzen voor voedsel, inflatie etc. allemaal redenen waarom mensen het financieel steeds moeilijker krijgen.

Bijna de helft van alle Nederlanders heeft op dit moment te maken met financiële moeilijkheden op de een of andere manier. Volgens een onderzoek van het Nibud had ruim 42% van de Nederlanders het afgelopen jaar te maken met betalingsproblemen. Dit raakt steeds meer mensen. Ook in de middenklasse en hogere inkomens. Opvallend is dat veel jongvolwassenen ( in de leeftijd tot 35 jaar) het moeilijk heeft. Maar liefst 49% van deze doelgroep heeft problemen met rondkomen.

En wat te denken van de mensen die het normaal gezien al moeilijk hebben met rondkomen. Deze groep wordt al gauw vergeten, maar dat zijn ook vele arme ouderen, gezinnen en dus ook veel kinderen.

Gelukkig zijn er al veel initiatieven opgestart die hulp bieden.

Ook de stichting Pura Corda doet hier aan mee, met bijvoorbeeld het project Da nobis casum! om jongeren die het (financieel) moeilijk hebben een steuntje in de rug te geven, door het organiseren van activiteiten. Het inzamelen en uitdelen van goederen, speelgoed, voedselpakketten. Maar ook om hen te helpen met financiën om te gaan, steun en advies te geven en indien nodig in contact te brengen met de juiste hulpverlening.

Om in armoede te moeten leven is geen pretje en vergt veel van een mens. 

Eenieder die wel eens in nood heeft gezeten, weet hoe prettig het is als er iemand is om bij uit te huilen, een arm om je heen geslagen wordt, te weten dat je niet alleen staat in je ellende, maar dat er iemand is die met je mede-lijdt.

Hulp is altijd fijn om te geven, al is het maar een woord of gebaar, een luisterend oor.

Help stichting Pura Corda mee om zich in te zetten tegen de armoede. 

Schenk een donatie of goederen zodat wij deze weer kunnen doorgeven aan hen die uw hulp zo verschrikkelijk hard nodig hebben.

Zo werken we samen aan een prettigere samenleving voor iedereen.

 

Hartelijk dank.