Samen sterk tegen armoede.

 

Armoede, een probleem dat volgens de huidige cijfers steeds groter wordt. 

Het is een probleem dat we kennen uit arme landen, maar we associëren het niet automatisch met ons eigen land.

Toch neemt de armoede in Nederland steeds toe, de verwachting voor 2023 is zelfs dat ca. 830.000 onder de armoede grens komen. Onder hen ook veel jongeren. Het C.P.B. geeft zelf een stijging aan van ruim 2 % zodat 9.2% van de jongeren in Nederland in armoede opgroeit. 

Wat is armoede? Het betekent: niet voldoende financiële middelen hebben om de minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen te bekostigen.

Maar het is niet alleen een gebrek aan financiën. Het heeft ook sterke gevolgen voor het leven van de persoon. Stress, gezondheidsproblemen, sociale uitsluiting, niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten, gevoelens van schaamte en voor jongeren een gebrek aan toekomstperspectief omdat een gedegen opleiding vaak niet haalbaar is.

Mensen in armoede komen vaak terecht in een vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en materiële ontberingen. Armoede en de daarmee samenhangende sociale ongelijkheid heeft daarmee ook gevolgen voor de samenleving als geheel.

Armoede is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar juist een breed maatschappelijk probleem.

Een breed maatschappelijk probleem vraagt om een breed maatschappelijke aanpak.

Dat is wat dit project wil doen.

Het project Samen sterk tegen armoede wil op een bredere manier mensen helpen en steunen die in armoede leven. Niet alleen het inzamelen en uitdelen van goederen, maar ook het onderwerp bespreekbaar maken, het leren omgaan met en accepteren van de situatie is een belangrijke stap om verder te gaan. Daarnaast organiseren wij verschillende activiteiten voor jong en oud(er), met name de jongeren willen wij laten participeren in sport en spel activiteiten en willen wij hun helpen met het verbeteren van sociale en emotionele vaardigheden en het (weder)opbouwen van hun zelfvertrouwen. Veel (alleenstaande) ouders hebben door de armoede vaak veel stress en zijn vaak door hun problemen afgeleid. Daarom geven wij ook, daar waar dat noodzakelijk is steun in het opvoeden en aandacht geven van hun kinderen.

De stichting kan ook helpen bij eventuele moeilijkheden als gesprekspartner of mediator. Tevens gaan wij met verschillende gemeenten, sponsors / donateurs bekijken of wij kunnen bijdragen in sportmogelijkheden voor kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen.

Wilt u na het lezen van deze pagina een bijdrage leveren, met o.a goederen, financiële steun of als vrijwilliger voor dit project, neem dat contact met ons op via mail: info@puracorda.nl of via telefoonnummer: 06-20293452.