Samen sterk tegen armoede.

 

Armoede, een probleem dat volgens de huidige cijfers steeds groter wordt. 

Het is een probleem dat we kennen uit arme landen, maar we associëren het niet automatisch met ons eigen land.

Toch neemt de armoede in Nederland steeds toe, de verwachting voor 2023 is zelfs dat ca. 830.000 onder de armoede grens komen. Onder hen ook veel jongeren. Het C.P.B. geeft zelf een stijging aan van ruim 2 % zodat 9.2% van de jongeren in Nederland in armoede opgroeit. 

Wat is armoede? Het betekent: niet voldoende financiële middelen hebben om de minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen te bekostigen.

Maar het is niet alleen een gebrek aan financiën. Het heeft ook sterke gevolgen voor het leven van de persoon. Stress, gezondheidsproblemen, sociale uitsluiting, niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten, gevoelens van schaamte en voor jongeren een gebrek aan toekomstperspectief omdat een gedegen opleiding vaak niet haalbaar is.

Mensen in armoede komen vaak terecht in een vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en materiële ontberingen. Armoede en de daarmee samenhangende sociale ongelijkheid heeft daarmee ook gevolgen voor de samenleving als geheel.

Armoede is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar juist een breed maatschappelijk probleem.