over ons

De stichting Pura Corda is in 2019 opgericht en is een algemeen nut beogende instelling (anbi).

 

Als doelstellingen zijn o.a. vastgesteld: het bevorderen van activiteiten waardoor de contacten van met name alleenstaande ouderen verbeteren in combinatie met christelijk sociaal maatschappelijke dienstverlening.

Het helpen van jongeren en gezinnen in christelijk maatschappelijke weg, alsmede ontmoetingsmogelijkheden creëren om deze groepen te stimuleren zich te verdiepen in de christelijke waarden en normen.

Het zich inzetten van de bevordering van de integratie van vluchtelingen die de intentie hebben te leven volgens de christelijke weg door middel van ontmoetingen te organiseren,  het bijstaan met integratievraagstukken, het bevorderen van onderlinge contacten tussen vluchtelingen en inwoners en sociaal maatschappelijke dienstverlening.

De stichting Pura Corda wil dit bereiken door het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende activiteiten en projecten, dit kan ook in samenwerking met andere (christelijke) organisaties.

 

Bestuur:

Het bestuur van  stichting Pura Corda bestaat op dit moment uit vier personen, een vijfde bestuursfunctie is vacant.

Voorzitter:  zeer eerwaarde pater dr. J. Bots SJ

Secretaris: dhr. Ing. L.J.G. Widdershoven

Penningmeester: Mevr. M.E. Kapitan l.l.m.

Bestuurslid 1: dhr. M. Schoenmakers

Bestuurslid 2: vacant.

 

Uiteraard kunnen wij uw hulp daarbij ook goed gebruiken. Steun ons, dit kan zowel financieel of als vrijwilliger voor een van onze activiteiten of projecten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het reactieformulier op deze site, via email: info@puracorda.nl of telefonisch: 06-20293452.

 

 

Stichting Pura Corda heeft de Anbi-status.

Rsin Nummer: 859640139

Ons beleidsplan wordt op dit moment geactualiseerd en komt zo snel mogelijk beschikbaar zodra deze klaar is.

Onze eerste jaarrekening staat op deze site.