Op deze pagina vind u actuele mededelingen over onze stichting en verslagen van onze activiteiten.

 

Gedurende de pandemie is het niet altijd makkelijk om activiteiten te organiseren. Zo hebben wij bijvoorbeeld ons mooie project "Samen zullen wij het brood delen" al twee keer moeten uitstellen. Wij hebben daarna besloten om enkele online ontmoetingen te organiseren om zodoende toch vluchtelingen en ouderen bij elkaar te brengen. Deze online-ontmoetingen kunnen we geslaagd noemen. De reacties waren enthousiast en we hopen nu op een gunstiger moment om deze mensen toch ook persoonlijk elkaar te laten ontmoeten.

De stichting Pura Corda is blij om te kunnen aankondigen dat we vanaf januari 2021 de mogelijkheid hebben om de activiteiten van onze stichting uit te breiden met integratiebijeenkomsten, retraites en onderwijs om te leren hoe te werken met groepen die werken met vluchtelingencentra, religieuze minderheidsgroepen en jongeren uit verarmde gezinnen in Nederland.

In januari hebben wij het initiatief genomen voor een vergadering van een hele dag met enkele genodigden. Uiteraard geheel volgens de toen actuele richtlijnen van de overheid aangaande de coronaregels.

Het betrof een discussie over hoe om te gaan met andere religies binnen het katholieke gebod: "Heb elkaar lief."  Pater dr. Jan Bots SJ was hierbij de discussieleider.

een bijeenkomst
een van onze locaties.

stichting Pura Corda : "Samen is veel mogelijk."

We hebben ook gebruik mogen maken van de gastvrijheid van retraitehuis Klein Sion te Leuvenheim.

We deden een driedaagse retraite. Tijdens deze retraites namen wij de verantwoordelijkheid op ons voor de organisatie van de plaats met alle beperkingen die in de tijd van de coronapandemie gelden. Onze stichting heeft actief deelgenomen aan de integratie en de activiteiten van de groep retraitanten. Bij Klein Sion reageerde men positief op onze betrokkenheid en wij kregen de mogelijkheid om al onze activiteiten die onze stichting wil organiseren te houden in Klein Sion.

Waar het gaat over integratie en (christelijke) vluchtelingen werken wij samen met de stichting Gave, welke reeds vele jaren ervaring heeft op dit gebied. Wij bekijken samen met hun expertise welke mogelijke activiteiten en projecten wij kunnen ontwikkelen en organiseren om de integratie van deze groep vluchtelingen te kunnen bevorderen. Daarom hopen wij in juli a.s. een activiteit te organiseren voor enkele van deze gezinnen.

Dank zij financiële steun konden wij computerapparatuur aanschaffen, versnaperingen voor onze gasten verzorgen,  educatie geven en een activiteit in Klein Sion organiseren hetgeen resulteerde in verdere samenwerking.

Wij zijn onze weldoeners daarvoor heel dankbaar en wij hopen dat wij door verdere financiële steun onze activiteiten , projecten en stichting verder mogen uitbreiden.